Brukervilkår

Brukervilkår

Brukervilkårene eksisterer for å gjøre brukeren bevist på retningslinjene for bruk av nettsiden eller tjenester i TK Dashboard, levert av Digit Nord AS (org. nr. org. nr. 922 963
789, Solheimsveien 50, 1473 Lørenskog, heretter «Leverandøren» eller «vi»).
Dersom du benytter deg av tjenestene i TK Dashboard eller besøker vår nettside så vil
brukervilkårene gjelde. Vi kan oppdaterer dette dokumentet regelmessig og du vil alltid
kunne finne siste versjon på https://tkdashboard.no/. Det er brukerens ansvar å til enhver tid
holde seg oppdatert på siste versjon til enhver tid.
Ved å benytte tjenester fra TK Dashboard vil brukeren automatisk godkjenne disse vilkårene.
Dersom brukeren ikke godkjenner vilkårene, skal du ikke benytte deg av våre produkter.

Innhold:
1. Endringer
2. Godkjent bruk av sider/tjenester
3. Misbruk av sider/tjenester
4. Immaterielle rettigheter og annen beskyttelsesverdig informasjon
5. Informasjon og materiale du sender inn eller poster
6. Linker til tredjepartssider
7. Nedlasting av filer
8. Personopplysninger
9. Brukerens ansvar
10. Ansvarsfraskrivelse
11. Kontakt
12. Lovvalg og tvisteløsning

1. Endringer
Vi kan gjøre endringer i vilkårene og produktene fra tid til annen, som følge av lovkrav, nye
funksjoner eller endringer i vår forretningspraksis.
Hvis endringene inkluderer vesentlige endringer, vil vi varsle deg før endringene tiltrer på en
rimelig måte, som kan omfatte melding gjennom tjenesten eller via e-post.

2. Godkjent bruk av sider/tjenester

2.1 Du kan bruke siden og informasjonen du finner for personlige formål og for å lære om
Leverandøren sine produkter og tjenester.

2.2 Du kan bruke TK Dashboard appen og dens funksjoner til å utføre dine daglige oppgaver
med brukergrensesnittet som vi har utviklet.

3. Misbruk av sider/tjenester

3.1 Følgende eksempler er å anse som misbruk av sider/tjenester levert av Leverandøren,
listen er ikke uttømmende:

(i) Kopiering, modifisering og «reverse engineering» eller andre metoder for å få tak
i eller kopiere kildekode eller å la noen tredjepart gjøre lignende.

(ii) Selge, tildele, lisensiere, distribuere, eller kommersialisere innholdet på sidene
eller tjenester fra Leverandøren uten skriftlig godkjennelse fra Leverandøren.

(iii) Bruke automatiserte systemer for å sende flere forespørsler til våre servere enn et
menneske kan produsere i samme tidsperiode ved å bruke en vanlig nettleser.

(iv) Bruke sidene eller tjenester på en måte som skader, deaktiverer, overbelaster eller
svekker nettsidene eller tjenestene levert av Leverandøren.

(v) Speile eller lage en lik side/tjeneste på et annet nettsted eller nettside.

(vi) Forsøke å få uautorisert tilgang til sidene eller tjenestene.

(vii) Gå inn på siden med andre måter enn brukergrensesnittet utviklet av
Leverandøren for å bruke siden.

(viii) Bruke sidene/tjenestene for andre formål som er ulovlige eller ikke godkjent under
disse brukervilkårene.

(ix) Alt annet ulovlig bruk av innhold eller siden som kan bryte med opphavsrett,
varemerkerettigheter eller andre lover og regler.

3.2 Ved mistanke om misbruk av sider/tjenester levert av Leverandøren kan brukeraktiviteten
overvåkes. Dersom det konstateres misbruk, kan dette medføre umiddelbar og permanent
ekskludering fra sider/tjenester.

3.3 Leverandøren kan kreve dekket påførte tap som følge av brudd på punkt 3.1.

4. Immaterielle rettigheter og annen beskyttelsesverdig informasjon

4.1 Generelt
Alle immaterielle rettigheter til tjenestene, eies av Leverandøren eller våre
underleverandører. Brukeren tilegner seg ikke noen eierrettigheter til tjenestene. Brukeren har
ikke rett til å selge, overføre eller på noen måte overføre de immaterielle rettighetene som er
omfattet av disse brukervilkårene.

4.2 Ressurser vi deler
Vi vil i enkelte tilfeller dele ressurser etter etterspørsel fra brukere. Disse blir ofte merket
med vår logo. Det er ikke godkjent å manipulere ressursene eller å ta deler av det ut av
kontekst.

4.3 Ressurser vi ikke deler
Vi deler ikke hemmelig informasjon om våre systemer eller sider. Vi deler heller ikke
informasjon om brukere i vårt system. Dersom du får tilgang på slik informasjon ber vi at du
tar kontakt med oss umiddelbart.

5. Informasjon og materiale du sender inn eller poster

5.1 Du garanterer at innholdet du laster opp eller publiserer på våre nettsider eller tjenester er
fullstendige, korrekte og at du har rett til å laste opp eller publisere innholdet på våre nettsider
eller tjenester.
5.2 Du står også ansvarlig for alt du laster opp eller publiserer på våre nettsider/tjenester.
6. Linker til tredjepartssider
6.1 På våre nettsider eller igjennom våre tjenester kan du finne linker til andre sider, disse er
kun for brukervennlighet. Hvis du bruker linkene, kan du forlate siden/tjenesten du er inne
på.
6.2 Linker representerer ikke et sponsorskap eller en anbefaling fra Leverandøren av
tredjeparten, deres side eller informasjonen der.
6.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet på disse sidene eller
innholdet.
6.4 Dersom du klikker på linkene kan du forlate siden og vil da ha nye retningslinjer og
forholde seg til som gjelder for den siden du blir sendt til.
7. Nedlasting av filer
7.1 Leverandøren kan ikke og vil ikke garantere at filer som du laster ned fra siden eller
tjenesten er fri for virus eller annen skadelig kode, fil eller program.
8. Personopplysninger
8.1 Ved å bruke tjenestene, godtar du at dine personlige data blir samlet inn og behandlet iht.
vår personvernerklæring. For mer informasjon om hvordan Leverandøren behandler dine
personopplysninger, se vår personvernerklæring [https://tkdashboard.no/].
9. Brukerens ansvar
9.1 Du er personlig ansvarlig for handlingene dine på nettsiden/tjenesten vår.
9.2 Du er ansvarlig for alle kostnader som kan påløpe som et resultat av ditt bruk eller
misbruk av siden/tjenesten som kan komme til skade for Leverandøren eller noen av dets
partnere.
9.3 Du er ansvarlig for at du har rett til å bruke tjenestene til det du bruker dem til. Vi gjør
særlig oppmerksom på at personvernregelverket setter grenser for hvordan dataene som
samles inn gjennom tjenestene kan brukes.
10. Ansvarsfraskrivelse
10.1 Ansvaret til Leverandøren er begrenset til levering av sidene/tjenestene.
10.2 I den grad det tillates etter norsk lov, er Leverandøren under ingen omstendigheter
ansvarlig for personskade eller andre indirekte tap eller skader som oppstår ved bruk av
sider/tjenester levert av Leverandøren, slik som forretningsforstyrrelser, tap av data eller
annen informasjon, krav eller utgifter knyttet til følgeskader, tapte inntekter eller skader
forårsaket av mulige feil i sider/tjenester. Leverandørens ansvar er begrenset til totalsummen
for de betalte tjenestene.
10.3 Leverandøren skal holdes skadesløs for alle krav som rettes mot oss som følge av din
bruk av løsningen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, krav fra tredjepart for bruk i
strid med denne avtalen eller annet regelverk, herunder personvernforordningen.
11. Kontakt
Leverandøren kan kontaktes per e-post: kundeservice@digitnord.no
12. Lovvalg og tvisteløsning
12.1 Disse brukervilkårene er underlagt norsk rett.
12.2 Uenigheter om innhold, gjennomføring eller annet i tilknytning av denne Avtalen, skal
forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til en løsning, kan
begge parter kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom begge partene ønsker
det, skal saken avgjøres ved voldgift etter Lov av 14.05.2004 nr. 25: Lov om voldgift. Saken
skal føres i den kommune hvor Leverandøren har sin forretningsadresse.

Om Digit Nord

Et lite team med engasjerte utviklere. Vi har tette samarbeid med store og små aktører i transport, entreprenør og logistikkbransjen.

Kontakt

Digit Nord AS AS