Personvern

Personvernerklæring

Intensjon:
Personvernserklæring eksisterer for å informere deg om hvilke personopplysninger som
innhentes, hva de brukes til og hvordan Digit Nord behandler personopplysnigene om den
enkelte (som enten klikker seg inn på hjemmesidene deres, er kunde av dere, bruker
systemene deres, mottar korrespondanse fra dere, er ansatt hos dere osv).
Dersom du benytter deg av tjenestene i TK Dashboard eller besøker vår nettside så vil dette
gjelde. Eksempel kan være plasseringsdata som blir brukt i Appen som ansatt, denne personvernserklæringen vil da også være gyldig for deg. Vi kan oppdaterer dette dokumentet regelmessig og du vil alltid kunne finne siste
versjon på [https://tkdashboard.no/]. Det er brukerens ansvar å til enhver tid holde seg
oppdatert på siste versjon til enhver tid.
Innhold:
1. Når samler vi inn og mottar personopplysninger
2. Hva bruker vi personopplysningene til
3. Hvordan bruker vi informasjonen vi samler
4. Utlevering av personlige opplysninger
5. Tredjepartsløsninger
6. Den registrertes rettigheter
7. Kontakt

1. Når samler vi inn og mottar personopplysninger
1.1 Når du benytter våre hjemmesider/nettsider
1.2 Når du er i dialog med oss
1.3 Når du henvender deg til oss for å få informasjon eller hjelp
1.4 Når du blir registrert i vårt kunderegister

2. Hva bruker vi personopplysningene til?
2.1 Besøkende på våre nettsider
Vi samler informasjon om brukermønsteret, linker som blir trykket på, enheter som brukt,
aktivitet osv.
2.2 Brukere i TK Dashboard
Vi samler inn noen personlige opplysninger og informasjon om deg som bruker og registrerer
brukermønsteret til alle våre brukere
2.3 Personer som blir lagt inn av brukere i TK Dashboard
Dette kan være ansatte, kontaktpersoner og liknende som brukeren ønsker å legge inn data
om.
2.4 Flåtestyring
Vi kan samle all data fra flåtestyringssystemer du velger å integrere i TK Dashboard.
(I) Data om kjøretøyaktivitet og maskiner som kan knyttes til deg
(II) Data om sjåførkort som kan knyttes til deg dersom du er sjåfør hos et selskap som
benytter TK Dashboard
(III) Personlige data om deg som kan innhentes fra andre systemer som flåtestyring,
økonomisystemer, timeregistrering osv.
(IV) Annen relevant informasjon
2.5 Administrasjon
Vi lagrer all data som blir lagt inn av våre brukere om ansatte og andre personer
2.6 TKD Sjåfør/TKD Driver app
Ved å bruke sporingsfunksjonen i TKD Sjåfør/TKD Driver vil vi lagre plasseringsdata fra mobiltelefonen på våre servere. Dette knyttes til et utvalgt kjøretøy for å vise hvor utstyr er og har vært. Vi knytter også denne posisjonsdataen til utstyr for å se hvem som har benyttet utstyret i den valgte perioden. 

3. Hvordan bruker vi informasjonen vi samler
3.1 Tjenester
Vi benytter personopplysninger vi samler til å forbedre våre tjenester og for å kunne tilby de
mest nøyaktige tallene til deg som bruker av systemet
3.2 Deling
Personopplysninger blir lagret på våre servere som blir hostet hos Google og AWS og i vårt
CRM og mailing system HubSpot og Mailchimp

4. Utlevering av personlige opplysninger
Vi tar personvern alvorlig og vil aldri utgi informasjon om deg eller dine ansatte med mindre
vi blir pålagt av politi eller annen myndighet til å utgi denne informasjonen.
4.1 All data vi samler ligger trykt på vår database og blir hostet hos AWS og Google som blir
benyttet av noen av de største selskapene i verden.

5. Tredjepartsløsninger
5.1 Enkelte integrasjoner vil fungere begge veier som gjør at vi ikke bare henter
personopplysninger, men også skriver til andre systemer. Dette betyr at opplysninger du
legger inn i systemet vårt kan bli skrevet over til andre systemer (eksempel: Dersom vi
utvikler en modul for timeregistrering og du ønsker at den dataen skal sendes til ditt eget
lønnssystem)

6. Den registrertes rettigheter
6.1 Dersom du ønsker at vi skal slette informasjonen din om deg som bruker kan du ta
kontakt med oss på epost (punkt 8.)
6.2 Dersom du er ansatt i et firma og de har informasjon om deg i TK Dashboard kan du
kontakte eieren av bedriften for å få slettet opplysningene om deg

7. Kontakt
Ved spørsmål om innsyn, sletting eller retting av personopplysninger kan dere kontakte oss
på e-post: kundeservice@digitnord.no

Om Digit Nord

Et lite team med engasjerte utviklere. Vi har tette samarbeid med store og små aktører i transport, entreprenør og logistikkbransjen.

Kontakt

Digit Nord AS